A Responsive Education Joomla Theme

A Responsive Education Joomla Theme

Suspendisse at libero porttitor nisi aliquet vulputate vitae at velit. Aliquam eget arcu magna, vel congue dui. Aenean
Aenean vehicula vehicula aliquam

Aenean vehicula vehicula aliquam

Suspendisse at libero porttitor nisi aliquet vulputate vitae at velit. Aliquam eget arcu magna, vel congue dui. Nunc
Aliquam lobortis cursus erat

Aliquam lobortis cursus erat

Suspendisse at libero porttitor nisi aliquet vulputate vitae at velit. Aliquam eget arcu magna, vel congue dui. Nunc
Curabitur luctus tortor non quam

Curabitur luctus tortor non quam

Suspendisse at libero porttitor nisi aliquet vulputate vitae at velit. Aliquam eget arcu magna, vel congue dui. Nunc
1 2 3 4

Керівник закладу загальної середньої освіти має право:

• діяти від імені закладу без довіреності та представляти заклад у відносинах з іншими особами;

• підписувати документи з питань освітньої, фінансово-господарської та іншої діяльності закладу;

• приймати рішення щодо діяльності закладу в межах повноважень, визначених законодавством та строковим трудовим договором, у тому числі розпоряджатися в установленому порядку майном закладу та його коштами;

• призначати на посаду, переводити на іншу посаду та звільняти з посади працівників закладу освіти, визначати їхні посадові обов’язки, заохочувати та притягати до дисциплінарної відповідальності, а також вирішувати інші питання, пов’язані з трудовими відносинами, відповідно до вимог законодавства;

• визначати режим роботи закладу;

• ініціювати перед засновником або уповноваженим ним органом питання щодо створення або ліквідації структурних підрозділів;

• видавати відповідно до своєї компетенції накази і контролювати їх виконання;

• укладати угоди (договори, контракти) з фізичними та/або юридичними особами відповідно до своєї компетенції;

• звертатися до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти із заявою щодо проведення позапланового інституційного аудиту, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або громадської акредитації закладу;

• приймати рішення з інших питань діяльності закладу освіти.

Керівник закладу загальної середньої освіти зобов’язаний:

• виконувати  Закони України «Про загальну середню освіту», "Про освіту" та інші акти законодавства, а також забезпечувати та контролювати їх виконання працівниками закладу, зокрема в частині організації освітнього процесу державною мовою;

• планувати та організовувати діяльність закладу загальної середньої освіти;

• розробляти проект кошторису та подавати його засновнику або уповноваженому ним органу на затвердження;

• надавати щороку засновнику пропозиції щодо обсягу коштів, необхідних для підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

• організовувати фінансово-господарську діяльність закладу в межах затвердженого кошторису;

• забезпечувати розроблення та виконання стратегії розвитку закладу;

• затверджувати правила внутрішнього розпорядку закладу;

• затверджувати посадові інструкції працівників закладу;

• організовувати освітній процес та видачу документів про освіту;

• затверджувати освітню (освітні) програму (програми) закладу загальної середньої освіти;

• створювати умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу, в тому числі реалізації академічних свобод педагогічних працівників, індивідуальної освітньої траєкторії та/або індивідуальної програми розвитку учнів, формування у разі потреби індивідуального навчального плану;

• затверджувати положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в закладі загальної середньої освіти, забезпечити її створення та функціонування;

• забезпечувати розроблення, затвердження, виконання та моніторинг виконання індивідуальної програми розвитку учня;

• контролювати виконання педагогічними працівниками та учнями (учнем) освітньої програми, індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану;

• забезпечувати здійснення контролю за досягненням учнями результатів навчання, визначених державними стандартами повної загальної середньої освіти, індивідуальною програмою розвитку, індивідуальним навчальним планом;

• створювати необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами;

• сприяти проходженню атестації та сертифікації педагогічними працівниками;

• створювати умови для здійснення дієвого та відкритого громадського нагляду (контролю) за діяльністю закладу загальної середньої освіти;

• сприяти та створювати умови для діяльності органів громадського самоврядування в закладі загальної середньої освіти;

• формувати засади, створювати умови, сприяти формуванню культури здорового способу життя учнів та працівників закладу загальної середньої освіти;

• створювати в закладі загальної середньої освіти безпечне освітнє середовище, забезпечувати дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, вимог техніки безпеки;

• організовувати харчування та сприяти медичному обслуговуванню учнів відповідно до законодавства;

• забезпечувати відкритість і прозорість діяльності закладу загальної середньої освіти, зокрема шляхом оприлюднення публічної інформації відповідно до вимог законів України "Про освіту", "Про доступ до публічної інформації", "Про відкритість використання публічних коштів" та інших законів України;

• здійснювати зарахування, переведення, відрахування учнів, а також їх заохочення (відзначення) та притягнення до відповідальності відповідно до вимог законодавства;

• організовувати документообіг, бухгалтерський облік та звітність відповідно до законодавства;

• звітувати щороку на загальних зборах колективу про свою роботу та виконання стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти;

• виконувати інші обов’язки, покладені на нього законодавством, засновником, установчими документами закладу загальної середньої освіти, колективним договором, строковим трудовим договором.

Get In Touch

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit

  • Add: Lafayette has a great customer service
  • Tel: 02 8000 11 800
  • Email: university@gmail.com
  • Hotline: 647-507-1376

Clients Say About Us

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…